Polska Misja Katolicka
Polska Misja Katolicka
Polska Misja Katolicka

Duszpasterze

Proboszcz – Ks. Kan. Julian Marecik
 

Ks. Julian MarecikUrodził się 29 czerwca 1950 roku w Łoniowej jako syn Franciszka i Marii Zych. Szkołę podstawową ukończył w Łoniowej w 1964 roku, następnie kontynuował naukę w IV Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie i rozpoczął w 1968 roku studia filozoficzno–teologiczne.

 

2 czerwca 1974 r. w Bazylice Katedralnej przyjął święcenia kapłańskie, których udzielił mu Ks. Biskup Jerzy Ablewicz. Po święceniach kapłańskich pracował w następujących parafiach: Nowy Wiśnicz 1974 –1979 ; Przyszowa 1979 – 1980; Police 1980 – 1981; Szczecin 1981 – 1986. W 1986 roku został mianowany proboszczem dla nowo utworzonej parafii p.w. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Szczecinie – Głębokiem z budową nowego kościoła i plebanii.

 

W 1991 roku został skierowany do pracy duszpasterskiej wśród niemieckiej Polonii. W tym samym roku jako proboszcz objął administrację Polskiej Misji  Katolickiej w Kassel, ustanowionej dekretem ks. biskupa Johannes Kapp z Fuldy „cum cura animarum“ z pomocą w duszpasterstwie niemieckim.

19 czerwca 2016 roku, przeżywaliśmy Jubileusz 25-lecia Polskiej Misji Katolickiej w Kassel i pracy duszpasterskiej ks. Proboszcza.

 

Oprócz duszpasterstwa, jego hobby jest: narciarstwo, podróże motorem, słuchanie dobrej muzyki.

 

Wikariusz – Ks. mgr Jan Gwiżdż

 

IMG_1816Urodził się 2 lipca 1985 roku w Limanowej. Jego dom rodzinny znajduje się w miejscowości Sechna w parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Ujanowicach. W maju 1994 roku przystąpił do I Komunii Świętej i od tego czasu pełnił posługę ministranta, a następnie lektora w kaplicy MB Częstochowskiej w Sechnej. Do szkoły podstawowej uczęszczał w swojej rodzinnej miejscowości. Naukę kontynuował następnie w Technikum Samochodowym w Nowym Sączu. Po egzaminie maturalnym w 2005 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie i jednocześnie rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Krakowie.

 

Podczas studiów i formacji seminaryjnej w dniu 22 maja 2010 roku w Przyszowej z rąk ówczesnego sufragana bpa Andrzeja Jeża przyjął święcenia diakonatu. Studia zakończył zdając egzamin magisterski 25 maja 2011 roku i uzyskując tym samym tytuł magistra teologii. Pracę magisterską z prawa kanonicznego pt. "Małżeństwo i separacja małżeńska w nauczaniu Kościoła katolickiego" napisał pod kierunkiem ks. prof. zw. dra hab. Tomasza Rozkruta.

 

Dnia 28 maja 2011 z rąk biskupa ordynariusza Wiktora Skworca w Kościele Katedralnym w Tarnowie przyjął święcenia kapłańskie.19 czerwca 2011 roku Biskup Tarnowski mianował ks. Jana wikariuszem parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika w Pustkowie. Podczas posługi duszpasterskiej na swojej pierwszej parafii pełnił funkcję Dekanalnego Duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza w Dekanacie Pustków – Osiedle. Z dniem 11 czerwca 2014 roku został mianowany wikariuszem w parafii p.w. Św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Posługując w tej parafii, otrzymał również z rąk bp. Andrzeja Jeża, nominację na Dekanalnego Duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza w Dekanacie Nowy Sącz – Centrum (08.10.2014).

 

W pierwszych latach swojego kapłaństwa ks. Jan pełnił wakacyjne zastępstwa zagraniczne za duszpasterzy z rodzinnej diecezji (2011 Czerniowce – Ukraina, 2012 Bergen – Norwegia, 2014 Oslo i Lillestrøm – Norwegia) co zmotywowało go do podjęcia posługi duszpasterskiej poza granicami rodzinnej diecezji i kraju. Odpowiadając na prośbę bpa Andrzeja Jeża i potrzeby PMK w Niemczech zgłosił się do pracy duszpasterskiej w tymże kraju. Od 1 marca 2015 roku pełni funkcję wikariusza w parafii PMK Kassel, która obejmuje dekanaty Kassel – Hofgeismar, Eschwege – Bad Hersfeld i Fritzlar w diecezji Fulda.

 

Lubi aktywny wypoczynek (wędrówki po górach), sport (jazda rowerem, piłka nożna, narty), zwiedzanie ciekawych miejsc i motoryzację. Mottem jego posługi są słowa św. Jana Chrzciciela: „Trzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał”. Dziękując Bogu za dar powołania modli się za tych, od których wyszedł i do których został posłany. Swoją posługę kapłańską poleca Matce Najświętszej i modlitwom ludzi dobrej woli.