Polska Misja Katolicka
Polska Misja Katolicka

Grupy parafialne

Rada Duszpasterska


Rada Duszpasterska Misji złożona z duchownych i świeckich jest organem doradczym i pomocniczym proboszcza, a tym samym pod jego kierownictwem współodpowiedzialnym za rozbudzanie i pogłębianie życia religijnego wiernych należących do Misji.


Cele i zadania Rady Duszpasterskiej:

– wspieranie proboszcza radą i czynem w wypełnianiu jego duszpasterskich obowiązków w Misji
– rozpoznawanie potrzeb religijno – duchowych wiernych
– troska o zachowanie żywotności języka polskiego i całego dziedzictwa kulturowego praojców, dzięki któremu realizuje się i ubogaca życie duchowe i religijne wiernych należących do Misji.
– rozbudzanie u siebie i innych poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne duchowe i materialne Misji
– nawiązanie kontaktów z miejscowym kościołem parafialnym i diecezjalnym
– reprezentowanie w porozumieniu z proboszczem spraw duszpasterskich Misji wobec kościelnych i świeckich władz niemieckich.

 

 

Chór parafialny

W 1990 roku zebrała się grupa ludzi, którzy chcieli śpiewać, a przy tym dawać radość innym i tak pod przewodnictwem Grzegorza Prus powstał chór, który w 2010 obchodził swój Jubileusz 20-lecia. Na początku było 8 osób, a obecnie chór liczy 39 chórzystów. Próby chóru, odbywają się w każdy poniedziałek w Olof – Palme – Haus  w Kassel, Eugen-Richter -Str. 111.


 Po początkowym istotnym dla organizacji chóru dyrygentury Grzegorza Prus, obowiązki dyrygenta przejęła Teresa Blaszke, do roku 2020 dyrygentem chóru "Sursum Corda" był Andrzej Tymczuk,który prowadził chór z wielkim oddaniem i był twórcą wysokiego poziomu artystycznego. 


Każda uroczysta Msza św., a szczególnie Zmartwychwstanie Pańskie, Boże Narodzenie, Uroczystość Chrystusa Króla, Odpust Parafialny ku czci Św. Brata Alberta, ubogacane są śpiewem chóru. Ponadto chór raz w roku przygotowuje występ okolicznościowy, a jest nim koncert kolęd i Misterium Męki Pańskiej. Bywa również zapraszany na różne spotkania religijne jak np. Dni Kultury Polskiej w Monachium, Concordii, czy też występy w sąsiednich parafiach: w Zierenbergu, Meissner – Abterode", Stadtallendorf.


Chórzyści raz do roku organizują wspólny wyjazd integracyjny. W ostatnich latach spotykali się w Ośrodku Duszpasterskim " Concordia " i w "Albertówce " Calden – Ehrsten.

 

Największym bogactwem chóru jest trwająca braterska więź jej członków. W osobach chórzystów dostrzega się nie tylko ludzi zaprzyjaźnionych ze sobą, ale też tych, którzy są bardziej związani z życiem parafii. Ich zaangażowanie, również w innych dziedzinach życia parafialnego jest zawsze większe.Członkowie chóru mimo pracy zawodowej i obowiązków osobistych, z głębokim zaangażowaniem traktują swoje powinności.

 

Serdecznie zapraszamy nowych członków chóru, którzy czują się na sile, mogą i chcą śpiewać, aby przyszli na próbę i zasilili szeregi naszego Chóru, bo takich nam tutaj potrzeba. Myślę, że każdy człowiek, który ma w sobie odrobinę zdolności i chęci śpiewania lub grania albo lubi słuchać muzyki powinien sprawdzić swoje możliwości w chórze.

 

Chórowi – Jubilatowi "Sursum Corda" składamy hołd, uznanie i szacunek za piękną pracę dla naszej wspólnoty parafialnej i całego Kościoła.

 

Zespół kameralny

 

Zespół kameralny "Cantate Deo" istnieje od 2000 roku przy PMK w Kassel. Zapoczątkowała go grupa młodzieży, która swym śpiewem wzbogacała Liturgię Triduum Paschalnego, zwyczaj ten kontynuowany jest każdego roku. W skład zespołu wchodzi 14 osób w tym 4 soprany, 4 alty, 3 tenory i 3 basy.

 

Śpiew w tak kameralnym składzie wymaga od wykonawców dobrych głosów, możliwie maksymalnej koncentracji i dobrego słuchu muzycznego. Młodzież wykonując utwory religijne nierzadko, oprócz śpiewu, sama gra na instrumentach, współtworząc aranżacje piosenek ( flet, fortepian, skrzypce, gitara). Zespół Cantate Deo rokrocznie przygotowuje koncert kolęd i pastorałek.Do większych uroczystości w których zespół brał udział należą:

– 25 lecie pontyfikatu Jana Pawła II
– modlitewne czuwanie młodzieży w okresie Wielkiego Postu
– jubileusz 30-lecia kapłaństwa ks. Juliana Marecik
– rocznice I Komunii Świętej
– Dzień Kultury Polskiej w "Concordii"
– koncert kolęd w Zierenbergu
– koncert dla dzieci z "Domu Małego Dziecka w Wałbrzychu"

Członkowie zespołu systematycznie wykonują śpiewy międzylekcyjne (psalmy) w czasie niedzielnych Mszy św.

W marcu 2005 roku, wspólnie za parafia niemiecką kościoła Matki Bożej Pokoju w Kassel, młodzież poprowadziła Światowy Dzień Modlitw Kobiet. W tym roku obecnym był to dzień polski, w związku z czym stał się okazją do przybliżenia przybyłym gościom wiadomości o Polsce, polskich kobietach, muzyce polskiej i zwyczajach. Występ spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.

Zespół kameralny prowadzi Pani Małgorzata Chodziakiewicz.

 

Ministranci


Wśród wielu grup przy PMK w Kassel, grupą bardzo widoczną są ministranci. Trudno sobie wyobrazić liturgię bez ministrantów, gdyż to świadczy o żywotności i dynamiczności każdej parafii. Ministranci służą przy ołtarzu samemu Chrystusowi, dlatego stanowią grupę elitarną. 

 

Obok najmłodszych ministrantów są także i starsi młodzieńcy. Pełnią oni rozmaite posługi w czasie liturgii: są ministrantami, lektorami, kantorami. Powołanie ministranckie jest specyficznym powołaniem przy ołtarzu Chrystusa. Nie każdy jest do tej służby wezwany i nie każdy to wezwanie przyjmuje. Jest przecież wielu rówieśników, którzy nie są ministrantami.

Przeżywając liturgie sakramentalne, ministrant uczy się przeżywać całe swoje życie jako uwielbienie Boga i uświęcenie siebie jako chrześcijanina. Zawsze niezależnie od miejsca i środowiska w którym się znajduje jest i nie przestaje być ministrantem – człowiekiem bliższym Panu Bogu. 
 

W codzienności ministrant stara się postępować według reguł, które nazywamy " Zasadami Ministranta"
1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swym charakterem
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią
6. Ministrant wszędzie wnosi prawdziwą radość
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej
10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą

Patronem ministrantów jest Święty Tarsycjusz, Sw. Jan Berchmans i Św. Dominik Savio.
Ministranckie pozdrowienie "Króluj nam Chryste" wyraża to, że stara się on, by Chrystus królował w jego sercu i w sercach innych ludzi.

 

Schola dziecięca

 

Wszystko zaczęło się w roku 1994 od przygotowań do Pierwszej Komunii św. Pragnieniem ks. proboszcza było włączenie do uroczystej Mszy św., oprócz chóru, solistów, również śpiewu dziecięcego. Tak zrodziła się potrzeba zebrania grupki dzieci chętnych do wspólnego śpiewania. Zadania tego podjęła się Pani Małgorzata Chodziakiewicz. Posiada ona doświadczenia pedagogiczne w zajęciach muzycznych z dziećmi wyniesione z wieloletniej pracy w jednej z krakowskich szkół muzycznych.

Działalność scholi "Jutrzenka" związana jest przede wszystkim z ubogaceniem niedzielnych i świątecznych Mszy św. Występy scholi nie ograniczają się tylko do terenu  naszej parafii.Kluczowym momentem w jej życiu artystycznym był wyjazd do Monachium na koncert,w ramach Dni Kultury Polskiej. W auli uniwersytetu, nasza "Jutrzenka" swoim bezpretensjonalnym wdziękiem podbiła serca wszystkich uczestników. Dzieci po raz pierwszy zaśpiewały i zatańczyły "Krakowiaka" w oryginalnych strojach krakowskich. Od kilku lat, tradycją stały się spotkania w Calden – Ehrsten z okazji zakończenia roku szkolnego i katechetycznego, gdzie nie ma końca śpiewom, zabawom i tańcom. Od paru już lat organizowane są latem i jesienią, spotkania na Aue – Park, gdzie wszyscy spędzają przyjemnie czas na świeżym powietrzu, przy wspólnych śpiewach, grillu, czy meczach piłki nożnej dzieci contra rodzice.
Co roku organizowane są też wspólnymi siłami imprezy ze św. Mikołajem i dziecięce zabawy karnawałowe.

Konkretne cele, jakie stawia sobie Pani Małgorzata Chodziakiewicz, to rozśpiewanie i umuzykalnienie dzieci, uwrażliwienie ich na muzykę i taniec. Dowodem tego są udane występy "Jutrzenki" w kościele, także fakt, że paru jej członków znalazło się w składzie chórku dziecięcego i młodzieżowego w Stadtstheater Kassel. Edukacja muzyczna to jednak nie wszystko. Poznawanie coraz to nowych pieśni i piosenek religijnych, atmosfera wspólnych prób, występów, spotkań i zabaw sprzyja powstawaniu nowych przyjaźni i cementowania dziecięcej wspólnoty w duchu miłości Boga.
 

Od nowego roku szkolnego 2010/2011 scholę "Jutrzenka" przejęła Pani Aniela Kuźma. Życzymy dzieciom, rodzicom i P. Anieli jeszcze większych sukcesów w następnych latach działalności.

 

 

Róże Żywego Różańca

 

W 25 – lecie pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II w 2003 roku, powstały w naszej Misji 4 grupy Żywego Różańca. Każda "Róża" nosi nazwę związaną z miejscem cudownym naszego pielgrzymowania.

Róża Św. Brata Alberta
Róża Matki Bożej Fatimskiej
Róża O. Pio

Do Żywego Różańca należą młodzież i dorośli,którzy codziennie odmawiają przynajmniej jeden dziesiątek różańca świętego w intencjach podanych przez Kościół.

Papież Jan Paweł II zaraz po wyborze na Stolicę św. Piotra wyznał, że jest to modlitwa, którą bardzo ukochał. Mówił, "od lat młodzieńczych modlitwa różańcowa miała ważne miejsce w moim życiu duchowym, towarzyszyła mi w chwilach radości i doświadczenia w górskiej wędrówce, w samolocie, i w prywatnej kaplicy".

 

Nas wszystkich Papież Jan Paweł II w liście o różańcu gorąco zachęca, abyśmy znów ufnie wzięli do rąk koronkę różańca.