Polska Misja Katolicka
Polska Misja Katolicka

Historia naszej misji

Dekretem Księdza Biskupa Johannes Kapp z dniem 1 września 1991 r., zostaje ustanowiona Polska Misja Katolicka w Kassel, jedna z najmłodszych Polskich Misji Katolickich w Niemczech. Pierwszym proboszczem Polskiej Misji Katolickiej w Kassel został ks. Julian Marecik. Uroczyste objęcie funkcji proboszcza nastąpiło 8 września 1991 r. w obecności ks. prał. dr. Franciszka Mrowca, rektora Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Wcześniej przed utworzeniem Polskiej Misji Katolickiej w Kassel, posługę duszpasterską, pośród miejscowej Polonii sprawował ks. Zygmunt Supieta TChr., dojeżdżając z Braunschweigu. Później jego misję kontynuował ks. Jan Karol Kozaczka, proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Meissner- Abterode.
 

Wielkim wydarzeniem dla Polskiej Misji Katolickiej w Kassel, była przeżywana w dniach od 7 do 14 września 1996 r. peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Później obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który nawiedzał nasze rodziny został umieszczony w małym kościółku w Calden-Ehrsten Nawiedzenia Sw. Elżbiety. Ten kościół położony 16 km od Kassel, stał się dla naszej wspólnoty parafialnej kościołem pielgrzymkowym. Dwa razy do roku w maju i wrześniu pielgrzymujemy pieszo z Kassel do Calden – Ehrsten modląc się w różnych intencjach.
 

Polska Misja Katolicka w Kassel w roku 2001, której patronuje św. Brat Albert z właściwą sobie witalnością i z głęboką radością w sercu, bardzo uroczyście świętowała pierwsze 10-lecie swego istnienia. Uroczystej Mszy św. Jubileuszowej przewodniczył ks. arcybiskup Szczepan Wesoły z Rzymu.
 

Od początku PMK w Kassel istnieje chór parafialny "Sursum Corda" liczący 42 osoby, który w 2010 obchodził uroczyście Jubileusz 20-lecia. Obok chóru istnieje zespół kameralny "Cantate Deo" założony w 2000 roku przez panią Małgorzatę Chodziakiewicz. W skład zespołu wchodzą 4 soprany, 3 alty, 3 tenory i 3 basy. Jeszcze wcześniej bo w 1994 r. powstała schola dziecięca "Jutrzenka". Działalność scholi "Jutrzenka" związana jest przede wszystkim z ubogaceniem niedzielnych i świątecznych Mszy św., organizowaniem Jasełek czy spotkania z św. Mikołajem. Z Liturgicznej Służby Ołtarza 34 chłopców i dziewczynek są także starsi młodzieńcy, którzy pełnią rozmaite posługi w czasie liturgii :są ministrantami, lektorami, kantorami. Grupa modlitewna "Zywy Różaniec" wspiera swoimi modlitwami wszystkie akcje duszpasterskie oraz wyprasza łaski dla całego Koćcioła.
 

W Polskiej Misji Katolickiej jest organizowana katechizacja dla dzieci i młodzieży z przygotowaniem do Sakramentu Bierzmowania.
W ramach Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego, prowadzona jest dla dzieci i młodzieży nauka języka polskiego, są organizowane zabawy karnawałowe, wieczorki andrzejkowe, wspólnotowe grilowanie, wycieczki i pielgrzymki po Europie i wiele innych  imprez kulturalnych.
 

W ramach tradycyjnych form działalności duszpasterskiej od początku Misji sprawowane są w j. polskim Msze św w niedziele i święta, przeprowadzane są rekolekcje wielkopostne i adwentowe oraz organizowane specjalne dni spowiedzi przedświątecznej. W roku 2011 PMK, świętuje 20-lecie swojego istnienia. Do tego Wydarzenia przygotowaliśmy się poprzez Misje Swięte, które odbydy się od 9-16 marca 2011 r.
 

Od początku istnienia PMK w Kassel działa Rada Parafialna, która jest powoływana  zgodnie ze Statusem dla Polskich Misji Katolickich "cum cura animarum" w Niemczech. Obecna Rada Parafialna z 2015 roku liczy 14 członków.

Czas 25-lecia pokazał, że Polska Misja Katolicka w Kassel to już nie ziarnko gorczyczne, ale dorodny krzew, w którym mogą szukać oparcia ci wszyscy, którzy pragną żyć wartościami chrześcijańskimi i narodowymi. Nasz Patron św. Brat Albert, którego relikwie posiada parafia, umiejętnie przygotowuje i wprowadza wspólnotę w posłannictwo spełnienia ewangelicznej soli.
 

Wszyscy Parafianie tworzą piękną kartę historii Polskiej Misji Katolickiej w Kassel.

Szczęść Boże !