Kazanie ks. prałata Andrzeja Miś wygłoszone podczas Jubileuszu 25-lecia

Kazanie ks. prałata Andrzeja Miś wygłoszone podczas Jubileuszu 25-lecia

W tę dzisiejszą uroczystość pozdrawiam was wszystkich słowami Apostoła Pawła:

 

 Pokój niech będzie braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska niechaj będzie ze wszystkimi którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłością niezniszczalną.

 

Przewielebny księże kanoniku i proboszczu Julianie, Czcigodni bracia w kapłaństwie, umiłowani w Panu siostry i bracia oraz  drodzy goście!

 

Tak niespodziewanie spotkało mnie wielkie wyróżnienie, by dzisiaj być głównym celebransem i kaznodzieja  na takiej wielkiej uroczystości jaka jest uroczystość jubileuszowa  25 – lecia Polskiej Misji Katolickiej w Kassel. Dlatego dziękuje ks. Proboszczowi gorąco i serdecznie za to wyróżnienie.

 

Kochani! Dziś jest jubileusz waszej misji ale nie tylko, bo jest to też jubileusz waszego czcigodnego duszpasterza ks. Kan. Juliana który tę misję tworzył i który tak pięknie prowadzi tę wspólnotę przez te 25 lat. Te jubileusze wpisują się w przeżywany w kościele rok Miłosierdzia, o którym papież Franciszek mówił tak : O jakże pragnę, aby nadchodzące lata były naznaczone miłosierdziem tak, byśmy wyszli na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i czułość Boga . Do wszystkich, tak wierzących jak i tych, którzy są daleko, niech dotrze balsam miłosierdzia jako znak Królestwa Bożego, które jest już obecne pośród nas. Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli podczas Jubileuszu uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Będzie to sposobem na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego , a także umożliwi nam coraz głębsze wejście w serce ewangelii.

 

Jakże pragnę, aby miejsca, w których wyraża się Kościół, w szczególności nasze parafie i nasze wspólnoty, stały się wyspami miłosierdzia na morzu obojętności!" przyjmujemy te słowa z otwartym i  wdzięcznym sercem. Dziękujemy i wcielamy je w życie. Ale ten jubileusz wpisuje się też w 1050 rocznice chrztu Polski oraz nasze oczekiwanie na wizytę Ojca św. Franciszka i spotkanie w Krakowie z młodzieżą całego świata.

 

 Siostry i bracia! Przeżywając ten jubileusz i dziękując za te 25 lat trzeba nam też zastanowić  się , nad zadaniami, przed jakimi wciąż staje kościelna wspólnota czyli Parafia. Dlatego  dajmy się poprowadzić papieżowi Franciszkowi, który w swoim głosie na temat parafii kreśli przed nami trzy bardzo konkretne zobowiązania. Wskazuje najpierw, że każda autentyczna parafia, nie może być odseparowana od ludzi, zapatrzona jedynie w siebie, ale musi rzeczywiście utrzymywać kontakt z życiem ludzi. Po drugie, Papież Franciszek przypomina nam, że w całej działalności parafii cel jest jeden, a mianowicie pobudzać i formować jej członków, aby byli ludźmi ewangelizującymi. I po trzecie, to jest wspólnota wspólnot, ludzi, którzy gromadzą się we wspólnotach, począwszy  od tej rodzinnej, domowej, aż po różne grupy duszpasterskie czy stowarzyszenia, by w ten sposób dojrzewać i przez swą aktywność przyczyniać się do dobra całej wspólnoty.

 

Moi drodzy!

Każda parafia powinna być niejako miejscem spotkania, czyli doświadczenia Pana Boga z pierwszej ręki, a także miejscem naszego dojrzewania w wierze i naszego świadectwa. Tutaj mamy sami napełniać się nadzieją właściwą dla Ewangelii i stąd wychodzić, by głosić Jezusa wszędzie tam, gdzie każdego dnia  stawia nas Pan Bóg . Wszyscy jesteśmy wezwani, by dawać innym wyraźne świadectwo o swojej wierze i o zbawczej miłości Pana i o Jego niezgłębionym  miłosierdziu– przypomina i nam papież Franciszek – i dodaje, że to właśnie Jezus oferuje nam swoją bliskość, swoje słowo, swoją moc i nadaje sens naszemu życiu. Tak mamy głosić i nieść tego Jezusa innym.

 

Moi drodzy !

Kościół nie jest jakąś abstrakcyjną rzeczywistością. Tworzą go przecież w tej widzialnej warstwie konkretni ludzie, a więc pokolenia ludzi ochrzczonych i wierzących. Kościół jest naszym wspólnym domem. Kościół jest  miejscem, gdzie czujemy się u siebie i w którym jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni. Jest przecież miejscem dla każdej i każdego z jego trudem życia, miejscem spotkania z Bogiem i między sobą. Ważne zatem, aby to miejsce doceniać i współtworzyć, aby budować wspólnotę, do której przez chrzest święty przecież należymy. Trawestując słynne powiedzenie, może warto i tak pomyśleć:

 

nie zastanawiaj się i nie oczekuj tego, co Kościół, co parafia może uczynić dla Ciebie, ale zastanów się, co Ty możesz zrobić w parafii i dla parafii, co ty możesz zrobić dla Twoich sióstr i braci w wierze.  Moi drodzy !

 

Papież Franciszek przypomina nam i często upomina się właśnie o to, abyśmy pamiętali, że Kościół, że parafia, ma być zawsze otwartym domem Ojca. Otwartość to jednak nie bylejakość, to nie światowość, to nie wychodzenie do świata bez kierunku i bez sensu. Drzwi jerozolimskiego Wieczernika otwiera bowiem Duch Święty i On sam nas prowadzi, On nas posyła i On uzdalnia do dawania świadectwa Chrystusowi. Gdy zstąpi na was Duch Święty  – zapowiadał Jezus –  otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. Starajmy się więc być świadkami Chrystusa.   

 

Moi drodzy!

O. Stanisław Papczyński, niedawno kanonizowany pisał  tak:

„Narodziliśmy się nie dla siebie samych, lecz dla ojczyzny.

Nie jest obywatelem państwa ten, kto żyje tylko dla siebie”  

 

Kochani – Ojczyzna – to słowo jest  bliskie każdemu z nas. Przywodzi nam na myśl dom rodzinny, daje poczucie bezpieczeństwa – tego bezpieczeństwa, którego ludzie przebywający na obczyźnie często są pozbawieni. Ileż wysiłku trzeba włożyć, aby znaleźć tutaj miejsce dla siebie, aby dostosowując się do nowego otoczenia, nowych obyczajów, nie odciąć się równocześnie od własnych korzeni. Jakże cenną i ważną misję spełnia tu duszpasterstwo polonijne, które nieustannie dba o dobro duchowe tych, którzy są z dala od swojej „ziemi”. Dlatego dziękuję księże Julianie Tobie i twoim współpracownikom za twoje polonijne duszpasterstwo w Kassel. I pozwólcie że w tym miejscu przytoczę słowa Waszego Ks. Rektora który pisze do Was tak :chciałbym wyrazić jako Rektor misji moje gratulacje i słowa najszczerszego uznania i podziękowania wszystkim osobom które swoim wkładem przyczyniły się do budowania Waszej parafialnej wspólnoty. A wkład ten jest bardzo szeroki i liczny. Wspomnę choćby tylko poświęcenie przy pracach w kaplicy i ośrodku w Calden. Całość życzliwości może jedynie ocenić sam Pan Bóg, gdyż wszystko cokolwiek czynimy, czynimy na Jego chwałę i ku naszemu uświęceniu i zbawieniu.

 

Moi Kochani!

W dzisiejszej ,uroczystej Eucharystii dziękujemy Panu Bogu za 25 lat  Polskiej Misji Katolickiej w Kassel .Obejmujemy modlitwą wszystkie pokolenia wspaniałych rodaków, którzy z oddaniem troszczyli się i nadal się troszczą o Polonię w tym kraju.Modlimy się o radość nieba dla tych którzy w ciągu tych 25 lat byli wśród nas , aktywnie uczestniczyli w życiu naszej miscji a dziś są już po tej drugiej stronie, prosimy o obfitość Bożych darów dla wszystkich którzy dziś tworzą tę wspólnotę.  Prosimy również Boga za Polaków mieszkających w naszej Ojczyźnie i w intencji tych, którzy rozsiani są po całym świecie, aby miłość do Polski i zmaganie się o pomnażanie dobra wspólnego stawiali ponad własne ciasne egoizmy, ponad waśnie, urazy i nieporozumienia. Prosimy, aby byli oni godnymi córkami i synami swojego narodu.

 

Kochani!

Jubileusz jest przystankiem na drodze naszego życia. Zatrzymujemy się więc dzisiaj na chwile aby powspominać i dobrze że tak jest. Ale jubileusz każe nam popatrzeć też w przyszłość. Przed nami  wciąż wiele  do zrobienia zarówno w  życiu kościoła  jak i wżyciu osobistym, rodzinnym czy też społecznym. A więc z nowym zapałem, umocnieni Bożą  łaską , po zakończeniu tej uroczystości  wracajmy  do siebie aby czynić jak najwięcej dobra i aby tak jak mówił  wasz patron św. brat Albert, być dla wszystkich jak chleb który leży na stole i do którego każdy może podejść i ukroić sobie tyle ile mu potrzeba. Przekazujmy dziedzictwo wiary młodemu pokoleniu. Zachowajmy naszą tożsamość, nasze tradycje i zwyczaje. Dołóżmy starań aby nasza misja wciąż była żywym organem kościoła i abyśmy tutaj osiągali świętość. Tego wam wszystkim z całego serca życzę ,o to się dzisiaj modle i gratuluję tego pięknego jubileuszu.  Amen.

 

 

Lipiec 11, 2016 in Jubileusz 25-lecia

Comments are closed.