List Rektora PMK w Niemczech

List Rektora PMK w Niemczech

Hannover, dnia 18.06.2016

 

Rektorat Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech

 

Polska Misja Katolicka w Kassel

Przewielebny Ksiądz Kanonik Julian Marecik

 

Przewielebny Księże Kanoniku,

Wielce Szanowni Parafianie PMK w Kassel.,

 

W czerwcu 1991 roku odbywały się liczne rozmowy i prezentacja ks. Juliana Marecika w kurii biskupiej w Fuldzie w celu objęcia prze niego duszpasterstwa w języku polskim po ks. Janie Kozaczce. Dzięki życzliwości ówczesnego opiekuna ds. duszpasterstwa obcokrajowców, biskupa pomocniczego diecezji, ks. Johannesa Kappa, przyznano Misji statut cum cura animarum, czyli prawnej samodzielnej parafii, działającej w strukturach kościelnych diecezji Fulda.

Od tej chwili minęło 25 lat. z punktu widzenia historii to tak nie wiele, a z drugiej strony, to już czas, kiedy wymieniła się generacja ludzi uczęszczających na Msze Święte i nabożeństwa w języku polskim, wielu z tych co budowali podwaliny parafii odeszli już do Pana. Inni przyprowadzili swoje dzieci i trwają wiernie przy Jezusie i Kościele. W tym okresie rozbudowana została ilość punktów odprawiania Eucharystii i sprawowania sakramentów świętych na tym terenie, przyznano etat wikariusza i sekretarki. Przez wprowadzenie wielu aktywności ożywiło się życie wiernych ku ich duchowej radości i wewnętrznemu, religijnemu ubogaceniu, abyśmy wspólnie budowali jeden, żywy i wierny Kościół Jezusa Chrystusa na gościnnej ziemi niemieckiej.

Niniejszym pismem chciałbym wyrazić jako rektor Misji moje gratulacje i słowa najszczerszego uznania i podziękowania wszystkim osobom, które swoim wkładem przyczyniły się do budowania Waszej parafialnej wspólnoty. A wkład ten jest bardzo szeroki i liczny. Wspomnę choćby tylko poświecenie przy pracach w kaplicy i ośrodku w Calden. Całość życzliwości może jedynie ocenić sam Pan Bóg, gdyż wszystko cokolwiek czynimy, czynimy na jego chwałę i ku naszemu uświęceniu i zbawieniu.

Srebrny Jubileusz działalności Misji i powstanie samodzielnych struktur połączone są z 25-leciem pracy, działalności i twórczego zaangażowania Waszego Drogiego Księdza Proboszcza Juliana. To dzięki jego osobistemu zapałowi, trosce o kościoły, salki parafialne, katechezy, wspólnoty czynne w Waszej Misji dzieje się tak wiele i Misja przez jego otwartość, życzliwość i gorliwość tylko się utrwaliła i umocniła. Za to Księdzu Kanonikowi, jako rektor Misji, z całego serca dziękuję.

Wszystkim życzę, aby srebrna uroczystość umocniła Was Moi Drodzy Rodacy w wierności Panu Bogu, pod opieką Matki Najświętszej i za wstawiennictwem Waszego Patrona Misji, św. Brata Alberta Chmielowskiego. Pozwólcie, że życzenia moje oparte będą na słowach które tak wiele razy słyszeliście: "Obyście byli tak dobrzy, jak kromka codziennego chleba". Obyście byli tacy dobrzy w swoich rodzinach, małżeństwach, grupach i wspólnocie parafialnej, jak ujął to Patron Waszej Misji pomimo trudów i doświadczeń życia. Wówczas możemy być spokojni o przyszłość osobistą, parafialną i całego Kościoła. Niech Wam Bóg błogosławił i ma w swoje opiece na dalsze owocne, zdrowe i błogosławione dni wspólnoty parafialnej i w Waszym życiu osobistym.

 

ks. prałat Stanisław Budyn, rektor

Listopad 05, 2016 in Jubileusz 25-lecia

Comments are closed.