Polskie duszpasterstwo

Polskie duszpasterstwo

Polskie duszpasterstwo w Kassel i okolicy datuje się od  8 września 1991 r. Polska Misja Katolicka w Kassel wraz z jej dojazdowymi dekanatami, została utworzonadekretemz 8 września 1991r. przezbiskupa Johannes Kapp za samodzielną polską placówkę duszpasterską missio cum curaanimarum, z prawemtytułuproboszcza.
 

Pierwszymproboszczemzostałks. Julian Marecik z diecezjitarnowskiej. Jego posługa i praca duszpasterska trwa po dzień dzisiejszy. Patronem naszej Misji jest Sw. Brat Albert Chmielowski. W 2012 r. do parafii przybył drugi duszpasterz ks. Krzysztof Józefczyk jako wikariusz i katecheta. W 2013 r. po księdzu Krzysztofie Józefczyk, pracę wikariusza przejął ks. Mariusz Golonka. Od 2015 r. wikariuszem naszej parafii jest ks. Jan Gwiżdż.

 

Msze święte odprawiane są w niedziele i święta w Kassel: w kościele Sw. Michała, Matki Bożej Fatimskiej i Sw. Teresy; w Calden – Ehrsten, Fritzlar, Bad Hersfeld i Hessisch Lichtenau. Zawsze pół godziny przed każdą Mszą św.jest okazja do spowiedzi św. Regularnie w roku przeżywamy rekolekcje adwentowe i wielkopostne, cieszą się wielką frekwencją wiernych. Corocznie parafia przeżywa uroczystości odpustowe ku czci Sw. Brata Alberta Patrona Parafii, połączone z popołudniowym festynem. Co roku podczas kolędy w okresie Bożego Narodzenia odwiedzanych jest ok. 80 rodzin.

 

Parafiaprzeżyła 2 peregrynację:obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i obrazu Jezusa Miłosiernego „JezuufamTobie“. Rokrocznie organizowane są parafialne pielgrzymki: Rzym, ZiemiaSwięta, Lourdes, Fatima, Santiago de Compostela, Aparecida w Brazylii, Gaudalupe w Meksyku.Dwa razy do roku pielgrzymujemy pieszo z Kassel do Calden-Ehrsten.

 

Praca katechetyczna z dziećmi i młodzieżą prowadzona jest regularnie. Istnieją grupy i stowarzyszenia parafialne: chór „SursumCorda“, zespół kameralny „Cantate Deo“ schola dzieci „ Jutrzenka“ ,Ceremoniarze i Lektorzy, Ministranci, Koło Zywego Różańca, Centrum Krzewienia Języka, Tradycji i KulturyPolskiej, Rada Parafialna.

 

Oprócz stałych punktów naszego życia religijnego, który m iprzeważnie są niedzielne Msze św.,nabożeństwa eucharystyczne, nabożeństwa pierwszopiątkowe, nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Zali, organizowanych jest szereg imprez kulturalnych o polskim zabarwieniu, jak tradycyjne Jasełka w wykonaniu dzieci, majówka, zabawa karnawałowa, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka i wieleinnych.

 

Praceduszpasterskie w ciągu 25-lecia:

 

Chrzty : 598

PierwszeKomunieSw.: 301

Bierzmowani : 330

MłżeństwaKatolickie; 124

Zgonów: 97

 

Powstała nowoczesna strona internetowa naszej parafii. Adres strony bez zmian.

Na tę piękną posługę: Szczęść Boże.

 

 

Lipiec 11, 2016 in Jubileusz 25-lecia

Comments are closed.