Polska Misja Katolicka
Polska Misja Katolicka

Katechizacja

Wychowanie dziecka jest najważniejszym zadaniem rodziców.
Rodzice, którzy mogą powiedzieć, że dobrze wychowali swoje dzieci, zasługują na najwyższą pochwałę, bo wypełnili jeden z najważniejszych obowiązków swego życia.
 

Wychowanie do wiary w rodzinie wynika:

– z prawa naturalnego. Rodzice wydają na świat dzieci, zatem mają obowiązek je wychować. Ponieważ wiara jest wartością większą niż inne, zatem   obowiązek wychowania do wiary wyprzedza inne,
– z przyrzeczeń złożonych w czasie ślubu i chrztu,
– z przykazań Bożych. W Piśmie św. znajdujemy nakaz Chrystusa, by iść i głosić Ewangelię,
– z wymagań Kościoła,

Zycie każdego z nas towarzyszy od zarania Kościół Chrystusowy. On wychowuje i ochrania, uczy i prowadzi do szlachetnego i uczciwego życia.

 
Drodzy Rodzice!
Jeśli chcecie zabezpieczyć wasze dzieci na dobrej drodze życia zaprowadźcie je na katechezę parafialną. Przy naszej Polskiej Misji Katolickiej prowadzona jest systematycznie katecheza dla różnych grup wiekowych gdzie gromadzą się dzieci i młodzież wokół Chrystusa i Jego Ewangelii.

Lekcje Katechezy odbywają się w poniedziałki w salkach katechetycznych przy kościele Matki Bożej Fatimskiej,
Kassel, Memelweg 19