Ogólna charakterystyka pracy durzpasterskiej ks. proboszcza Juliana Marecika w PMK Kassel

Ogólna charakterystyka pracy durzpasterskiej ks. proboszcza Juliana Marecika w PMK Kassel

Dzieisjesza uroczystość odpustowa ku czci św. Brata Alberta w naszej wspólnocie parafialnej ma wyjątkowy harakter. Zebraliśmy się tutaj, aby uczcić naszego patrona i podziękowaćks. Julianowi za wieloletnią posługę proboszczowską w naszej wspólnocie i założenie naszej parafii PMK Kassel.

To dzięki księdza Julianowi dekretem z dnia września 1991 roku wydanym przez ówczesnego biskupa Jana Kapp została utworzona nasza parafie i ksiądz Julian został mianowany jej pierwszym i dotychczasowym proboszczem. Uroczyste objęcie funkcji proboszcza nastąpiło 08. września 1991 roku w obecności Rektora Ks. Prałata Dr. Franciszka Mrowca.

Do roku 1998 Msze św. sprawowane były w Kościele św. Michała Archanioła w Kassel gdzie przeżywaliśmy peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

W czasie posługi duszpasterkiej Księdza proboszcza naszą wspólnotę parafialną odzwiedzało wielu znakomitych gości. Wspomnę tutaj chociażby księdza biskupa Józefa Zycińskiego, ks. Arcybiskup Szczepan Wesoły z Rzymu, który przewodniczył Jubileuszowej Mszy świętej z okazji 10-lecia naszej parafii, ksiądz biskup Andrzej Jeż, ordynariusz diecezji tarnowskiej a także w ubiegłym miesiącu ksiądz biskup Henryk Wejman, który udzielił bierzmowania naszej młodzieży.

Za staraniem księdza Juliana Marecika od początku istnienia PMK prowadzona jest katecheza dla dzieci i młodzieży, działają koła żywego różańca, Chór Parafialny, zespół Cantate Deo, dziecięca schola „Jutrzenka” oraz liczna liturgiczna służba ołtarza.

W ramach Chrześcijańskiego centrum, którego przewodniczącym i inicjatorem jest nasz ksiądz proboszcz, prowadzona jest nauka języka polskiego, historii i tradycji polskiej oraz rytmika dla najmłodszych.

Modlitwa, pielgrzymki, spotkania i zabawy wzbogacają działalność duszpasterską Misji.

Szczególne miejsce w sercu naszego proboszcza zajmował i zajmuje troska i opieka nad Kościołem św. Elżbiety w Calden Ehrsten. Ktory to wspólnym wysiłkiem z parafianami został odnowiony i rozbudowany. Liczne piesze i rowerowe pielgrzymki do tego miejsca są widocznym znakiem pobożności i naszego przywiązania.

Wskaźnikiem życia duchowego było i jest liczne uczestnictwo w misjach i prowadzonych co roku rekolekcjach oraz na każdej niedzielnej mszy świętej wiernych. Zycie sakramentalne i powyższe praktyki religijne nadają duchowy ksztłt naszej wspólnocie parafialnej.

Za te wszystkie łaski, które Bóg udzielił naszej wspólnocie przez osobę księdza proboszcza Juliana, chcemy mu tą eucharystią z serca podziękować. 

 

Lipiec 05, 2017 in Aktualności

Comments are closed.