Polska Misja Katolicka
Polska Misja Katolicka

Szkoła Polska przy PMK w Kassel

Polska Szkoła Kassel

 

Nauczanie języka polskiego realizowane jest na mocy traktatu podpisanego między Rzeczpospolitą a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy w czerwcu 1991r. w Bonn.


Program realizowany na lekcjach języka polskiego ma na celu:


– swobodne posługiwanie się językiem polskim w życiu prywatnym i publicznym
– nauczanie i kultywowanie kultury polskiej i języka polskiego
– kształcenie z zakresu literatury i kultury polskiej oraz ćwiczenia w zakresie prawidłowej wymowy i pisowni
– kształcenie ogólne, uzupełniające kształcenie literackie (film, teatr, lektura)


W ramach nauczania języka polskiego, nauczyciele przygotowują z dziećmi okazjonalne imprezy, przedstawienia, inscenizacje np. z okazji Święta Matki, Święta Ojca, uroczystości Św. Mikołaja, Jasełka, Andrzejki, akademie z okazji Dnia Dziecka, zakończenie roku szkolnego. 


Lekcje języka polskiego odbywają się w salkach domu parafialnego przy kościele Matki Bożej Fatimskiej, Kassel, Memelweg 19.
Zapisy na lekcje języka polskiego przyjmujemy dzieci, począwszy od grupy przedszkolnej, poprzez wszystkie klasy Hauptschule, Realschule do 8 klasy Gimnazjum. 


Od 9 klasy młodzież gimnazjalną kierujemy do szkoły z nami współpracującej, aby język polski był na świadectwie maturalnym, który jest obowiązkowy już w 9 klasie.

 

Program zajęć na rok szkolny i katechetyczny 2016/17 przy PMK Kassel:

Lekcje języka polskiego i rytmiki odbywają się w poniedziałki

15.30 – 16.15 – j. polski – gr. I-Komunijna

15.30 – 16.15 – katecheza – gr. przedkomunijna

16.15 – 17.00 – j. polski – gr. przedszkolna

16.15 – 17.00 – katecheza – gr. I-Komunijna

17.00 – 17.40 – rytmika

17.00 – 17.45 – katecheza – gr. rocznicowa i starsza

17.45 – 18.30 – j.polski – gr. rocznicowa i starsza

17.45 – 18.30 – Katecheza – gr. Bierzmowanych